วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2554

เพลงมัน

ผม นาย วสุ  เงินชูแก้ว  นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3  ผมทำงานแก้ 0 ครับ
ขอบคุณที่มาเยี่ยมเยีนครับ
เอาเพลงไปฟังหนึ่งเพลง ครับเพื่อเป็นกำลังใจ
http://www.youtube.com/watch?v=kffacxfA7G4